Kinder-OsteopathieDe kinderosteopathie c.q. osteopathie bij kinderen.

De kinderosteopathie is een specialisme binnen de osteopathie. Om zuigelingen en kinderen te behandelen is het belangrijk de verschillende ontwikkelingsstadia van het kind goed te kennen. Kennis van de normale sensorische, emotionele en neurologische ontwikkeling van het kind en de specifieke kinderpathologie is noodzakelijk, om zuigelingen en kinderen adequaat te kunnen behandelen. Dan zijn ook stoornissen van de normale embryologische en foetale ontwikkeling in het zwangerschapsverloop goed te herkennen en te behandelen Ook kunnen moeilijkheden bij de omschakeling van de lichaamsfuncties van het pasgeboren kind, zoals het zelfstandig ademen, voedselopname e.a. functies osteopatisch goed behandeld worden. Gerichte scholing tot kinderosteopaat betekent ook, dat de osteopaat in staat moet zijn weefsel en structuurveranderingen tijdens de groei te beoordelen en te behandelen.

Een osteopaat die kinderen behandeld verbindt kennis met specifieke palpatoire kwaliteiten. Hij maakt gebruik van zeer zachte technieken om het kind in een beter evenwicht en daarmee gezondheid en welzijn te brengen. Zuigelingen en peuters kunnen niet door middel van spraak kenbaar maken waar hun problemen zich bevinden. Daarom is het des te belangrijker het kind zorgvuldig in zijn geheel en vanuit een holistische visie te onderzoeken om zodoende een goed oordeel te krijgen over de toestand waarin het kind zich bevindt.

Een kind, waarvan de bevalling gepaard ging met complicaties, dat bijvoorbeeld veel huilt, ondanks dat de basisbehoeften zoals eten, slaap, de juiste kamertemperatuur, etc. aanwezig zijn en waar dus naar het schijnt niets aan zorg ontbreekt, is uit osteopatisch gezichtspunt een kind dat osteopatische behandeling nodig heeft. Deze kinderen kunnen snel en effectief geholpen worden waardoor zij pas echt tevreden zijn met alle omringende zorg.

Veel voorkomende indicaties voor osteopatische behandeling bij kinderen zijn:


  • Zwangerschaps- en geboortecomplicaties
  • Groeistoornissen, ontwikkelingsachterstand, ADH, ADHD, leerstoornissen e.a.
  • Verteringsproblemen (darmkolieken), urogenitale klachten zoals
  • continentieproblemen.
  • Schedel asymmetrieën, kaak en orthodontische problemen
  • Allergieën en intoleranties
  • Emotionele trauma’s