ZieleDoelen van de Europese Vereniging voor kinderosteopathie (EGKO)

Doelen van de Europese Vereniging voor kinderosteopathie (EGKO)

  • Geeft de diagnostische en therapeutische mogelijkheden van osteopathie weer, in het bijzonder voor de kinderosteopathie. Zij informeert over de actuele ontwikkelingen binnen de paediatrische osteopathie en streeft naar meer erkenning en bekendheid van de kinderosteopathie in Europa.

  • Zij ondersteunt de ouders bij het zoeken naar een gekwalificeerde kinderosteopaat, in het bijzonder door het opstellen en bijhouden van een lijst van leden c.q. kinderosteopaten in de Europese Unie.

  • Zij streeft naar de opbouw en het onderhouden van een interdisciplinair netwerk, ter bevordering van de samenwerking en de ervaringuitwisseling tussen vertegenwoordigers van alle in vraag komende beroepsrichtingen binnen het gezondheidswezen in de Europese Unie.

  • Zij informeert de gemeenschap over de diagnostische en therapeutische mogelijkheden van de osteopathie, in het bijzonder van de kinderosteopathie door een gericht mediabeleid in de Europese Unie.

  • Zij organiseert lezingen, gespreksronden, vakinhoudelijke discussieronden en symposia, ook voor de geïnteresseerde gemeenschap binnen de Europese Unie en zij adviseert en informeert ouders over de mogelijkheden van kinderosteopathie en over het gezond opvoeden van kinderen.

  • Zij geeft studiebeurzen en prijzen voor uitmuntende prestaties in het gebied van verenigingswerk, volgens de maatstaf bijzondere regelingen voor uitmuntende prestaties.

  • Zij informeert de leden in regelmatig uitgegeven berichtgevingen, over de ontwikkelingen binnen de kinderosteopathie.

  • Zij publiceert wetenschappelijke artikelen en nieuws berichten over nieuwe inzichten binnen de kinderosteopathie. Zij organiseert (na)scholingen, studiedagen en congressen in de Europese Unie. Zij voert zelf onderzoekprojecten uit.

  • Zij dient de ontwikkeling, de opbouw en het onderhoud van wetenschappelijke, academische, en professionele communicatiestructuren ter bevordering van de interdisciplinaire samenwerking.

  • Zij dient de samenwerking tussen kinderosteopaten op nationaal, Europees en internationaal niveau ter verwezenlijken van de nagestreefde verenigingsdoelen.