AanmeldingJa, ik wil lid worden van het Europese Genootschap voor Kinderosteopathie (EGKO).

Stuur mij de EGKO nieuwsbrief


Bepalingen voor opname:

1. Osteopatisch minder dan 6 jaar werkzaam met kinderen: opleiding in de kinderosteopathie van ten minste 400 reële lesuren, volgens de Europese richtlijnen van het International Netwerk van paediatrische Osteopathie (INPO). (download)

2. Osteopatische werkzaam met kinderen voor ten minste 6 jaar:

  • Bewijs van deelname aan 300 reële nascholing lesuren in het vakgebied van de kinderosteopathie (Vojta en Bobath nascholingen worden ten dele meeberekend).
  • Publicaties betreffende kinderosteopatische thema’s kunnen worden berekend.
  • In het eerste jaar van lidmaatschap wordt verwacht: dat er 3 casestudies worden ingeleverd, waarvan een ieder bestaat uit ongeveer 2 A4 (400 woorden per bladzijde) met als inhoud de medische diagnose, osteopatische bevindingen, discussie, therapie en conclusie.
  • In het eerste jaar van lidmaatschap wordt verwacht dat er 2 maal 2 dagen wordt deelgenomen aan cursussen c.q. praktijkdagen met klinisch werk aan kinderen.


3. Vanaf 2011 geldt slechts nog de regels vermeldt onder punt 1.

4. Osteopaten, die in opleiding zijn voor osteopathie bij kinderen betalen een gereduceerde contributie van 90 Euro. Zij krijgen het vermerk i.o. achter hun titel (DKO i.o)

Kinderosteopaten die op de therapeutenlijst vermeldt staan, nemen ten minste aan een nascholingsdag per jaar deel met het accent op de kinderosteopathie. Een andere mogelijkheid is twee dagen in twee jaar. Het bewijs van deelname moet hij zelf indienen.